INFO – центр фармацевтичного факультету

(денна форма навчання)

 

Алгоритм дій за сигналом "Повітряна тривога"

h

Навчальні плани

Розклад занять

Графіки претестувань

l

Графіки консультацій

i

Силабуси дисциплін

Каталог вибіркових дисциплін

Виробнича практика

Що таке ЄКТС?

Академічна доброчесність

0

Інтернатура

Поширені запитання

Тут зібрано відповіді на ваші найчастіші запитання до деканату. Скоротіть час на пошук потрібної інформації!

Які можуть бути поважні причини для пропуску заняття?

Поважними причинами пропусків занять, з обов’язковим наданням підтверджуючих документів, є:
хвороба студента; хвороба членів його сім’ї та необхідність догляду за ними (при наявності відповідної медичної довідки); медичне обстеження; відрядження; участь у конкурсах, олімпіадах, спортивних та інших змаганнях;
участь у днях донора; участь у оглядах художньої самодіяльності (з дозволу деканату); вступ до шлюбу; поховання родичів ;

Як отримати допуск на відпрацювання «нб» без поважної причини?

1. Написати заяву на відпрацювання на ім’я декана для його візи (підпису) з перерахованими дисциплінами та кількістю годин, які потрібно відпрацювати

2. Отримати листок-оплату у секретаря деканату

3. Здійснити оплату і бухгалтерії Інституту та отримати квитанцію, повернути листок з оплатою секретарю деканату

4. Отримати допуск деканату на відпрацювання заняття

5. Повернути допуск про відпрацювання занняття з вказаною оцінкою та підписом викладача у деканат не пізініше ніж через два тижні після його отримання.

Що робити, якщо студент не встиг відпрацювати допуск вчасно і він є вже протермінованим?

Даний термін може бути продовжений, з урахуванням об’єктивних причин та погодженням з деканом факультету,  завідувачем відповідної кафедри. Продовжувати дату допуску можна лише один раз.

Скільки усього можна відпрацювати годин пропусків?

Студенти мають право відпрацювання на платних умовах не більш 90 годин (три кредити) занять, що були пропущені без поважних причин в поточному семестрі, з одного або з усіх предметів. У випадку, якщо студентом у поточному семестрі було пропущено більше 90 годин занять без поважних причин, деканат подає рапорт про винесення на розгляд
ректорату питання про відрахування студента за невиконання навчального плану.

вул. Патона, 32
2 поверх, 204 кабінет
79040, м. Львів
0676704038

Новини

Співчуття завідувачу кафедри хірургічної стоматології,к. мед. н., доценту Юрію Миколайовичу Буню у зв’язку з втратою його батька.

Співчуття завідувачу кафедри хірургічної стоматології,к. мед. н., доценту Юрію Миколайовичу Буню у зв’язку з втратою його батька.

Керівництво та колектив Вищого навчального закладу "Львівський медичний університет" щиро висловлюють свої глибокі співчуття завідувачу кафедри хірургічної...